Posts Tagged ‘Giã Từ’

Giã Từ

Thursday, April 17th, 2014

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm
Dã Từ qua giọng hát của TT hiện ở
tại Sacramento CA. Mới phát hành
ngày 13 tháng 4 năm 2014.