Posts Tagged ‘Gặp lai thầy Đệ’

Vườn Thơ Duy Minh: Gặp lai thầy Đệ

Sunday, October 11th, 2009

(Duy Minh)

Phút hằng huyên sau bao ngày xa cách
Tình thầy-trò, những vách đá tường vôi
Dòng ký ức thế ấy dạt dào trôi
Đưa trở về thời tuổi thơ vụng dại

Mái trường xưa Thuận An giờ trở lại
Những vui buồn hiện hữu mãi đâu đây
Ngồi bên nhau ôn kỷ niệm phút giây
Lòng xao xuyến, luyến lưu ngày tháng cũ

Phấn bảng-đen ngự tiềm thức ấp ủ
Lời thầy-cô ghi chú mãi trong đầu
Làm hành trang … xuôi ngược chốn bể dâu
Nhớ suốt đời câu……….”tiền lễ hậu văn”

Dẫu thời gian luống đi màu kỷ niệm
Nhưng tình người vĩnh viễn ở trong ta
Bờ đại dương quê Mẹ tận xa xa
Những vòng tay vẫn thiết tha nắm chặt.

(06/2004)