Posts Tagged ‘Em Chết Theo Ngày Vu Quy-CS: Lệ Thu’

Em Chết Theo Ngày Vu Quy-CS: Lệ Thu

Saturday, May 9th, 2020

” …………….Em xa anh ngàn trùng theo chồng về phương xa.Gương son xin gửi lại nấm mộ tình đôi ta.Tình đôi ta, đôi ta… Quên nhau trong tình sầu anh về đừng thương đau.Em đi xin gửi lại linh hồn để cho nhau.Để cho nhau, cho nhau suốt đời.”