Posts Tagged ‘Dư Âm’

Dư Âm

Monday, April 14th, 2014

Xin mời tất cả các bạn học nam nữ
trường THTH Thuận An, quý thầy
cô xa gần dừng lại ở đây nghe bản
nhạc này mới phát hành tại Sacramento
CA ngày 13 tháng 4 năm 2014.
Muốn biết giọng ca này là ai xin gọi 911