Posts Tagged ‘Đáng đời’

Đáng đời

Wednesday, October 14th, 2009

Hai người bạn nói chuyện với nhau:- Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình?

– Đáng đời nó!

– Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế?

– Đấy là tớ nói con lợn, nếu nó dám xông vào cô ấy.

1 phút suy tư

Cử chỉ đẹp là đức hạnh được dịch ra một thứ ngôn ngữ dễ hiểu

Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta

Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết

Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy

Khi ta tự trách mình thì dường như không ai có quyền trách ta

Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng

Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận nên tin trong đó ít nhất một người tốt.