Posts Tagged ‘Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp Chuẩn Tướng Quân Lực Hoa Kỳ’

Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp Chuẩn Tướng Quân Lực Hoa Kỳ

Thursday, June 5th, 2014

Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp Chuẩn Tướng Quân Lực Hoa Kỳ
05/06/201406:53:00(Xem: 2778)

Tin sau đây nhận qua các mạng điện thư của cộng đồng.
Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp Chuẩn Tướng

Gia đình chúng tôi vừa đươc Đai Tá Lương Xuân Việt , Tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ của quân đội Hoa kỳ báo tin cho biết , Việt đả đươc Chính Phủ và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc Chuẩn Tướng Lục Quân tư ngày 20 tháng 5 năm 2014 . Đây là môt vị tướng đầu tiên , người Mỹ gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ . Chúng tôi trân trọng thông báo tin vui đên quý liên trưởng , quý chiến hữu , quý đồng hương . Đây là niềm hãnh diện chung cho cộng đông người Việt ty nạn cộng sản của chúng ta

Thay mặt cho gia đình
Lê Xuân Vũ

Để tìm tên trong danh sách dưới đây , quý vị nhìn vào ở phần giữa trang ở mục: May 20 ,14. PN 1718 Army , đếm từ dưới đếm lên , Việt ở hàng thứ 12

The following named officers for appointment to the grade indicated
in the United States Army under title 10, U.S.C., section 624:

Colonel Francis M. Beaudette, to be Brigadier General
Colonel Paul Bontrager, to be Brigadier General
Colonel Gary M. Brito, to be Brigadier General
Colonel Scott E. Brower, to be Brigadier General
Colonel Patrick W. Burden, to be Brigadier General
Colonel Joseph R. Calloway, to be Brigadier General
Colonel Paul T. Calvert, to be Brigadier General
Colonel Welton Chase, Jr., to be Brigadier General
Colonel Brian P. Cummings, to be Brigadier General
Colonel Edwin J. Deedrick, Jr., to be Brigadier General
Colonel Jeffrey W. Drushal, to be Brigadier General
Colonel Rodney D. Fogg, to be Brigadier General
Colonel Robin L. Fontes, to be Brigadier General
Colonel Karen H. Gibson, to be Brigadier General
Colonel David C. Hill, to be Brigadier General
Colonel Michael D. Hoskin, to be Brigadier General
Colonel Kenneth D. Hubbard, to be Brigadier General
Colonel James B. Jarrard, to be Brigadier General
Colonel Sean M. Jenkins, to be Brigadier General
Colonel Mitchell L. Kilgo, to be Brigadier General
Colonel Richard C. S. Kim, to be Brigadier General
Colonel William E. King IV, to be Brigadier General
Colonel Ronald Kirklin, to be Brigadier General
Colonel John S. Kolasheski, to be Brigadier General
Colonel David P. Komar, to be Brigadier General
Colonel Viet X. Luong, to be Brigadier General
Colonel Patrick E. Matlock, to be Brigadier General
Colonel James J. Mingus, to be Brigadier General
Colonel Joseph W. Rank, to be Brigadier General
Colonel Eric L. Sanchez, to be Brigadier General
Colonel Christopher J. Sharpsten, to be Brigadier General
Colonel Christipher L. Spillman, to be Brigadier General
Colonel Michael J. Tarsa, to be Brigadier General
Colonel Frank W. Tate, to be Brigadier General
Colonel Richard M. Toy, to be Brigadier General
Colonel William A. Turner, to be Brigadier General
Colonel Brian E. Winski, to be Brigadier General