Posts Tagged ‘ĐƯỢC GIẤY PHẠT’

ĐƯỢC GIẤY PHẠT

Thursday, October 22nd, 2009


Bạn sẽ làm gì khi nhận được giấy phạt !
Lời khuyên này được gửi đi từ một đại-diện công ty bảo hiểm State Farm đã về hưu.

Cách thức đã được thử và có công hiệu ở từng mỗi tiểu bang..

Khi bạn bị giấy phạt vì chạy quá tốc độ (Speeding Ticket) hoặc vượt đèn đỏ, hoặc nhiều trường hợp khác, bạn sẽ bị điểm xấu trên bằng lái và tiền bảo hiểm sẽ tăng lên;

ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP GIÚP BẠN KHÔNG-BỊ-ĐIỂM-XẤU:

Khi nhận được giấy phạt, hãy gửi ngay check để trả tiền phạt.

Thí dụ tiền phạt là $79.00, hãy viết và gửi đi $82.00, một số tiền nhỏ cao hơn giá phạt.

Hệ thống computer sẽ gửi lại bạn số tiền cách biệt bạn đã trả dư.

Tuy nhiên đây là cái mánh bạn phải theo:

ĐỪNG CASH TẤM CHECK REFUND NÀY!

Điểm xấu chỉ được đưa vào bằng lái khi những thủ tục trong hệ thống kế toán được hoàn tất.

Vì bạn không “Cash” tấm check này, cho nên thủ tục kế toán không được hoàn tất, trong khi hệ thống đã nhận được đủ tiền rồi,
nó đã thỏa mãn, và không làm phiền gì bạn nữa, mà cũng không thêm điểm xấu vào bằng lái.
Tin tức này được tiết lộ từ một công ty ẩn danh đã trang bị cho hệ thống dữ kiện được dùng trong mỗi tiểu bang.

Wow! Hy vọng họ không đổi, vì chúng ta thật cần dài dài.

Chú ý: Gần đây nhiều thành phố đã gia tăng thêm máy quay phim đặt tại các góc đường lớn của thành phố. Trung bình mỗi máy đang hoạt động thì phải có 20 nhân viên tại văn phòng làm giấy phạt. O my God!

WHAT TO DO IF YOU GET A TRAFFIC TICKET

This advice was sent by a retired State Farm agent! This system has been tried and it works in every state. (They are not say anything about Canada).

If you get a speeding ticket or went through a red light, or whatever the case may be, you’re going to get points on your license and a surcharge on your auto insurance.

This is a method to insure that you DO NOT get
the points. When you get your fine, send in a check to pay for it. If the fine is $79.00 make the check out for $82.00, some small amount over the fine. The system will then have to send you back a check for the difference. However, here is the trick:

DO NOT CASH THE REFUND CHECK! Throw it away!

Points are not assessed to your license until all Financial Transactions are complete. If you do not cash the check, then the transactions are NOT complete.
The system has received its money and is satisfied and will no longer bother you.

This information comes from an unmentionable computer company that sets up the standard databases used by every state.

Send this to everyone you know. You never know when they may need a break.

Nhơn Nguyễn-sưu tầm