Posts Tagged ‘Cú điện thoại bất ngờ’

Cú điện thoại bất ngờ

Sunday, October 11th, 2009

Ông chồng hớt ha hớt hải chạy về nhà bảo với vợ: “Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé”. Chồng vừa dứt lời thì chuông điện thoại nhà reo.

Vợ chạy đến nhấc điện thoại lên và nói to:

– Chồng em có nhà đấy!

Chồng tức giận bảo:

– Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?

Người vợ bảo:

– Anh yêu, cú điện thoại đó là của bạn trai của em! …

Kiểm (sưu tầm)