Posts Tagged ‘Chuyện Buồn Tình Yêu – Quang Lê & Hà Ngọc Nhung | Official MV’

Chuyện Buồn Tình Yêu – Quang Lê & Hà Ngọc Nhung | Official MV

Wednesday, April 8th, 2020

“…..Nói đi em cho vơi niềm thương đau.Nói đi em để lòng nguôi nỗi sầu.Khóc làm chi cho đau đớn người đi.Cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly.”