Posts Tagged ‘Chiều Tây Đô’

Chiều Tây Đô

Saturday, February 22nd, 2014

Mời các bạn thưởng thức giọng hát
ngọt ngào vọng lên từ thành phố Pittsburg
CA, tên T.