Posts Tagged ‘Các công ty nhỏ hãy còn gặp khó khăn về tín dụng trong lúc suy thoái kéo dài’

Các công ty nhỏ hãy còn gặp khó khăn về tín dụng trong lúc suy thoái kéo dài

Wednesday, October 14th, 2009


Hội chợ của cơ quan Tài Trợ Tiểu Thương ở Manchester, New Hampshire.

SAN DIEGO (Reuters) – Các công ty nhỏ, khu vực kinh tế tạo ra hơn phân nửa việc làm cho dân chúng Mỹ, vẫn còn phải phàn nàn là gặp khó khăn về tín dụng trong hai năm vừa qua.

Các ngân hàng rất lo ngại về rủi ro và tránh tình trạng đã xảy ra trong ngành địa ốc khi dễ dãi chấp nhận cho vay tiền khiến giá nhà lên cao và cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng nặng nề nhất tại Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ.

Các công ty phàn nàn là nhiều ngân hàng giảm bớt cho vay và hạn chế thẻ tín dụng của công ty dù họ vẫn có mức tín nhiệm cao từ nhiều năm. Tod McCracken, chủ tịch Hiệp Hội Tiểu Thương Quốc Gia (NSBA) cảnh giác là nếu thiếu tín dụng, các doanh gia không thể phát triển hoạt động, thuê mướn nhân công và góp phần phát triển kinh tế. Ông nói, “Tình hình tín dụng vẫn xấu như nhiều tháng trước trong khi chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu suy thoái đã giảm. Không có tín dụng, không thể nào hồi phục kinh tế.”

Tiểu thương là xương sống của thị trường nhân dụng Hoa kỳ. Theo dữ kiện của Văn Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, năm 2002 có 112 triệu công nhân làm việc lãnh lương và 56.4 triệu trong số đó, nghĩa là trên 50%, làm ở các cơ sở nhỏ.” Ðây là những cơ sở có tầm vóc khác nhau nhưng thường là sử dụng dưới 500 nhân viên nếu làm công việc sản xuất. Trong lãnh vực bán lẻ đó là những cơ sở có doanh số dưới $7 triệu và nếu làm công tác xây dựng thì dưới $31 triệu.

Trước kia thế chấp nhà là một trong những phương cách thông thường để có thể vay tín dụng từ ngân hàng trong giai đoạn kinh tế phát triển nhưng hiện nay không còn hiệu lực nữa. Ngoài ra lãi suất thẻ tín dụng cũng tăng từ 15% lên 27.2% và American Express cho biết phải tới Tháng Giêng, năm 2010 mới sẽ có sự xét định lại.

Nhiều quan sát viên cho rằng để giúp cho giới tiểu thương tăng trưởng trở lại, cơ quan quản trị liên bang SBA cần phải xử sự với vụ khủng hoảng địa ốc giống như trong trường hợp xảy ra thiên tai. SBA không chỉ bảo đảm tiền vay của các nhà băng mà cần phải trực tiếp cho các công ty nhỏ vay tiền, nếu không tình hình sẽ đi theo một vòng luẩn quẩn: giới tiểu thương không đủ vốn kinh doanh phải giảm bớt nhân dụng, dân chúng thiếu công ăn việc làm, kinh tế không hồi phục và ngân hàng không cho tiểu thương vay tín dụng.
(H.C)_NV