Posts Tagged ‘Cơn Mưa Đổ’

Cơn Mưa Đổ

Sunday, October 11th, 2009

Yêu nhau một buổi mưa chiều

Một cơn gió thoảng bên lều nước xưa

Đường về trời đổ cơn mưa

Vai anh ướt lạnh em vừa thấy thương

Tràng Tiền mấy nhịp vấn vương

Người đi kẻ ở giòng Hương vẩn chờ

Thương anh em đợi, em chờ

Chờ cơn mưa đổ, chờ bờ môi quen.

Utah, mùa xuân 2005
(Hoài Việt Hương)