Posts Tagged ‘10 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới’

10 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới

Saturday, April 5th, 2014

Tạp chí Financial Times của Anh vừa công bố danh sách 100 trường đào tạo thạc sỹ kinh doanh (MBA) tốt nhất thế giới 2014. Trong số 10 trường đào tạo MBA tốt nhất năm 2014 thì các trường tại Mỹ chiếm đa số.
1. Trường kinh doanh Harvard

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 1

2. Trường thực nghiệm kinh doanh Stanford

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 2

3. Trường kinh doanh London

Quốc gia: Anh

Xếp hạng năm 2013: 4

4. Trường kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 3

5. Trường kinh doanh Columbia

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 5

6. Trường quản trị kinh doanh Insead

Quốc gia: Pháp / Singapore

Xếp hạng năm 2013: 6

7. Trường kinh doanh IESE

Quốc gia: Tây Ban Nha

Xếp hạng năm 2013: 7

8. Trường kinh doanh Sloan, Học viện công nghệ MIT

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 9

9. Trường kinh doanh Booth, Đại học Chicago

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 10

10. Trường quản lý Yale

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 14

Source:VnE