Posts Tagged ‘Ảnh Sinh Hoạt Của Thầy Cô’

Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Thầy Cô- 1

Monday, October 12th, 2009


Từ trái sang phải : thầy Quyết, cô Hồng, thầy Hối, thầy Huyến, thầy Bá, thầy Hường, thầy Chương, thầy Lưu


Thầy cô họp mặt tại nhà hàng Huyền Anh


Thầy Hối,thầy Quyết, thầy Lưu và (?????)


thầy Bá, thầy Huyến, thầy Chương


thầy Bá, thầy Chương, thầy Hường (đã mất)


Đói bụng lắm rồi mà chưa có lệnh của thầy Hiệu Trưởng nên chưa được cầm đũa ! Mỹ Dung lại biểu chờ chụp hình xong mới đem thức ăn ra nữa chư !!!! hihiihiii.


Nhuận đang chúc sức khoẻ quý thầy