Sinh hoạt tại Huế 14/3/2012

No Responses to “Sinh hoạt tại Huế 14/3/2012”

  1. Đoàn Hiệp says:

    Xin cám ơn bạn Diên đã post lên để các bạn ở TA cùng xem,
    dịp này Huế đang vào tuần lễ đản sinh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát,
    ban đêm các nẻo đường thoảng hương thơm của hoa ngọc lan và hoa xoan (sầu đâu) đang nở.

Leave a Reply