Sáu Mươi Năm Cuộc Đời

(Giọng ca này hiện đang ở gần San Francisco CA)

Leave a Reply