Trang chủ Wednesday, October 28th, 2020

Sao con khóc?

[ Monday, 26 September, 2011 ]


Lời mẹ dạy …con trai !!!!

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.

2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.

3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.

7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được
nó.

9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được
hai vợ.

Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :

– Sao con khóc ?

– Con thương bố con quá. Chính vì thế mà bố con mất sớm.

Xem thêm : Giải trí

Xem thêm : Truyện cười

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo