Trang chủ Wednesday, March 20th, 2019

Quyển Lịch Thông Minh Suốt Đời …

[ Monday, 27 January, 2014 ]

Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức ( Germany )

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

Gửi đến các anh chị,
Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết , cúng giỗ …. không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa.
Một Quyển Lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!
Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh 4 con số của năm đó,  rồi bấm enter hay click OK là co ngay lịch của năm mình chọn.Nhớ save “quyển lịch” này vào Favourites

 

LL

Xem thêm : Đời Sống