PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn con trai của bạn Sơn vừa từ trần tại
Orlando, Florida.
BBT xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến
trong sự mất mát lớn lao này.
Xin linh hồn sớm siêu thoát miền cực lạc và ủi an
những người trong gia đình trong sự cố này.
BBT

0 thoughts on “PHÂN ƯU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

up top