Phân Ưu

Phân Ưu:

Được tin Thân Mẫu bạn Hà Trọng Hiền vừa tạ thế tại Việt Nam. Trong niềm thương tiếc BBT của thuanan.net và thân bằng bạn hữu gần xa xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Xin nguyện cầu cho bà cụ sớm được siêu thoát về miền vãng sanh cực lạc.
 
Thành Kính Phân Ưu,

 

Leave a Reply