PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân phụ của bạn Phạn Viết Dũng
ở tại xóm Chùa, Thuận An, Huế vừa tạ thế, hưởng thọ 86 tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Nguỵện xin
linh hồn bác sớm về miền cực lạc, xin an ủi những người thân
trong gia đình trong sự chia tay vĩnh viễn.

No Responses to “PHÂN ƯU”

  1. Sick and tired of the numerous japan gossip? I am at this website for your needs!!

  2. Give up Whining And Start your private men Program In exchange

  3. ベルト says:

    bag {Got|Inevitably got} You Depressed? Some Of Us Have The Remedy

Leave a Reply