Trang chủ Friday, January 17th, 2020

PHÂN ƯU

[ Sunday, 03 February, 2013 ]

Nhận được tin buồn thân phụ của bạn Phạn Viết Dũng
ở tại xóm Chùa, Thuận An, Huế vừa tạ thế, hưởng thọ 86 tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Nguỵện xin
linh hồn bác sớm về miền cực lạc, xin an ủi những người thân
trong gia đình trong sự chia tay vĩnh viễn.

3 Responses to “PHÂN ƯU”

  1. ベルト says:

    bag {Got|Inevitably got} You Depressed? Some Of Us Have The Remedy

  2. Give up Whining And Start your private men Program In exchange

  3. Sick and tired of the numerous japan gossip? I am at this website for your needs!!

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thông báo chung

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo