Trang chủ Sunday, July 12th, 2020

PHÂN ƯU

[ Tuesday, 25 June, 2019 ]

Nhận Được tin buồn Thân Mẫu bạn Đào Duy Toán và Đào Duy Minh vừa tạ thế ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Thuận An, Thai Dương Hạ, Việt Nam.  Xin thông báo đến cựu Cô, Thầy,và học sinh THTA.

CaoPho_MeMinh

BBT xin gởi lời chia buồn đến gia đình các bạngia quyến. Xin nguyện cầu cho linh hồn bà cụ sớm siêu thoát  về cõi Phật Tịnh Độ

Thành Kính Phân Ưu

BBT Thuanan.net

Comments are closed.

Xem thêm : Thông báo chung

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo