Phân Ưu

 

No Responses to “Phân Ưu”

 1. Dung Ton says:

  Dũng và gia đình xin chia buồn cùng Lộc và tang quyến .Xin nguyện cầu hương linh bác sớm siêu thoát về miển Cực Lạc ,
  Thành Kính Phân Ưu
  Dung Ton

 2. Trần Xõa says:

  Xin chia buồn cùng Lộc và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn cụ sớm về cõi vĩnh hằng.
  Xõa và Gia đình

 3. Trường says:

  Lộc mến ! Nhận được tin buồn phụ thân bạn vừa mới qua đời . Trường và gia đình xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng bạn và đai gia đình tang quyến . Nguyện cầu mười phương chư Phật phóng hào quang tiếp độ cho hương linh Chú sớm tiêu diêu về miền tây phương tiên cảnh . Chúc Lộc và đại gia đình tang quyến thân tâm thường an lạc để trải qua nỗi buồn của mất mác trước cảnh tử biệt sinh ly này .
  Nguyện cầu chư Phật rủ lòng thương .
  Hương linh về được cảnh thiên đường .
  Nơi không còn nữa bao phiền nảo .
  Nợ trần phủi sạch chẵng còn vương .

 4. Đào Duy Hữu says:

  Xin chia buồn đến Lộc và Tang quyến. Nguyện cầu Chư Phật Mười Phương phóng quang tiếp độ hương linh cụ Ông sớm được Vãn Sanh Lạc Quốc.

  Thành Kính Phân Ưu,

  Hữu và Gia đình

 5. hung says:

  Lộc thân,
  Hùng xin thành thật chia buồn cùng bạn nổi mất mác người cha, xin cầu nguyện cho linh hồn ông cụ sớm siêu thoát về miền vãng sanh cực lạc.

  Thành Kính Phân Ưu,

  Hùng và Gia Đình

Leave a Reply