O Thăm xứ Huế

Này O nớ
Về bên bến sông Hương
Rằng O
Còn nhớ còn thương phố chiều
Tràng Tiền
Bóng ngã dáng  O yêu
Thướt tha tà áo…mỹ miều gio’ bay
Trai Thần Kinh
Rơ’t mộng say
Ddưa tay vẫy nhe…
O này tìm ai..

Nui’ Ngự bình
Xoả bo’ng thiên thai
Mă‘t O kiều diễn
Ươ’t… xanh một màu
Kho’i lam quyện hạt mưa ngâu
Cho to’c O mươ’t
Như trầu Nam Giao
Cao sang lộng lẫy làm sao
Thành Ddô O đư’ng….
A’o Hoàng Bào….O mang
Chiều về lộng gio’ chuông vang
Linh Mụ
Từ thuở…vọng ngàn xa xưa
Vỹ Dạ
Che ma’t bo’ng dưà
Trăng thu mờ sa’ng….
Gio’ đưa to’c thề

Hỏi O dặm bươ’c sơn khê
Huê’ xưa thành cổ….
O về nhơ’ không????

5/11/01
DuyMinh

Tags:

Leave a Reply