Nuối tiếc dĩ vảng: 40 Năm Tình Lận Đận

Ba năm rồi không gặp

Từ khi em có chồng

Anh lang thang kiếm job

Ðời trôi như những nhánh sông!

Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh nay đã có job

Ðời đẹp như những nhánh bông

Mười năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh nay đã có vợ

Ðời đẹp như.. chim nhốt trong lồng!

Hai mươi năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh nay…đã thành thạo

Nấu nướng và bế bồng

.

.

Em bây giờ có lẽ

Chắc..khác nhiều hơn xưa

Tóc xanh giờ đã điểm

Vài cọng bạc lưa thưa…

Oh !!!!!!My god !!!!!

Bốn muoi năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Ðã xa nhau nghìn dặm

Biết .. còn nhớ nhau không?

Em bây giờ có lẽ

Ðã… già nhiều hơn xưa!?

Mổi chiều đi lễ Chúa

Kéo theo lũ lâu la

Cháu gọi em bằng Bà

Anh bây giờ có lẽ

Còn lại một chút yêu

Chút thôi chớ không nhiều

Tặng em làm kỷ niệm

Của một thời mình yêu….

Tags:

Leave a Reply