Trang chủ Wednesday, June 3rd, 2020

Nối Lại Tình Xưa

[ Friday, 02 November, 2012 ]

Gởi bản nhạc này theo lời yêu cầu
của hai bạn Minh & Thúy, Bắc Cali,
kính tặng Cô Thầy Hồng & Âu.
Kính chúc Cô Thầy luôn trẻ, khỏe,
yêu đời.

Xem thêm : Âm nhạc

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo