Những ngày hội ngộ – Thầy Lê Chí Đệ

Các Em cựu Học Sinh Trung Học Tỉnh Hạt Thuận An tại USA thân mến,

Thgian 4 tun trên đt M sao mà nhanh thế, cảm động biết bao khi Thđưc các Em cùng gia đình hoc thân hu bn bè chàđón mt cách chân tình, nim nở và thâái. Thy bùi ngùi vô hn là hu như ngày nào Thy cũng nhđưc phone ca các Em t rt nhiu tiu bang khác gđến thăm hi, chúc mng và mi Thy đến chung vui vi gia đình các Em, phi chi Thy có phép câđẩu vân như ngài Tôn Ng Không thì hay biếmy, ch dù có phéđằng vân cũng chng làm sao mà thăm hết các Em trong khong thi gian 4 tun ngn ngủđưc.

Ngay khonh khc ban đu, ngày 11/8,  Diêđón và va ra khi phi trưng SFO là Thy nhđưc phone ca Tưng, bt hnh thay cho mt con chim gãy c hai cánh khi tuđời còn quá tr. Cáơn Diên, Hùng, Xõa, Chính, Tn, Sơn, Kha, Ngu, Du,… các Em khác và thân hu vùng San Jos gặp ti nhà Minh chiu ngày 11/8 và bui gp mt ti nhà Xoã hôm th by ngày 18/8. Các Em đã t chc và sp xếp thchu đáo và đã dành cho Thy khong thi gian tuyđẹp.

Ngày đti Sacto, Sơn, Li  và anh gì mà Thy quên tên  đã “bt cóc” Thy v nhà, sut đêm, hàn huyên,  đối ẩm, không biết mt mỏi.  Cám ơn Thip, Sơn, Li, Chính, Hưng, các Em học sinh khác, vài thân hu như Anh Nhun, cư ng ti Sacto và ph cn đến thăm hi,  chuyn trò. Dũng Màng và các Em vùng Seattle, Tiên thay mt các Em t LA, Kim Quyên thay mt các Em vùng Florida, Hip t Salt Lake Utah, đin thoi thăm hi và mong Thy dành thì gi đến vi các Em.

Ngày Ch nht 26/8, bui gp mt các Em vùng LA và ph cn, v chng Tiên, Dung, Hng, Hiếu,…và mt sthân hu, đc bit có Cô Hng và Anh Âu cùng tham dChuyn trò vui vẻ, các Em đã có chương trình vi nhiu tiếc mc hích đ Thy biết hơn v LA. Song tiếc thay thì gi ca Thy có hn, nên Thy không th đón nhn nhng ưái mà Tiên và các bđã sp xếp, Thy phi tm bit các Em và thân hu. Trêđưng v Thy c mãi nghĩ suy, đã 30 năm hơn, nhng hc sinh bé bỏng, rt rè, e l dưi mái Trưng Thun An ngày nào nay đã trưng thành, nhanh nhn, và quá chng chc. Trêđưng từ Las Vegas v Sacto, Tuý Vân và Phan Th Hưng gi  chúc mng và mi Thđi thăm Chicago nơi các em đang sinh sng. Cáơn Hunh Th Lành va Trn văn Táđã din thoi hn ngày gp song Thy chng còn thi gian, mong Lành và Tám thông cm.

Ti Ch nht 2/9, ti vùng Sacto và ph cn, Thy hân hnh là khách đc bit ca gia đình Sơn Li và các Em Bi, Chưng, Chính, Thip và rđông thân hu cùng gia đình tham d d tiêc, nhc sng và khiêu vũ do các Em tổ chc, hoà mình chung vui cùng tt c, Thy cũng xâm mình gi đến các Em khúc hát mà Thy lm ngm ngùi “mđêm thiết tha, ri mai xa cách, đưng chia hai ngả biết ti phương nào…”, Thy phải tm bit khi cuc vui chưa tàn, dù lúđó cũng đã hơ12 gi, đ ngày mai ra phi trưng sm kịp chuyến bay 7 gi sáng đi Austin, Texas. Cáơn tt c, cáơn các Em đã sp xếp Thở ti nhà Thip, dù gn phi trưng, song Thip cũng phi thc gic t 5 gi sáng đ đưa Thy ra phi trưng, cáơn Thip phi dy sđưa Thđi, dù hôđó là long weekend đáng ra Thip phi dy mun.

– Ngày Th hai 3/9, trong lúđang ch đợi chuyến bay kế tiếp t Las Vegas đi Austin, Đào Duy Vin  gi và đã sp xếđón,và đưa Thđi chơi ti Austin, San Antonio. Thy cho hay là đã có ngưđón và Vin đến gp Thy ngay khi Thy đến nhà ngưthân ti Austin, Texas. Tun qua, Vin gi Thy nhiu ln tìm cách gp Thy hoc ti LA, hoc ti Las Vegas hoc ti Texas, Vin lái xe đến hơn 10 gi, Thy khuyên Vin không nên, thăm Thy qua phone là đưc lm ri, song Vin không chu. Sau gn 20 năm mi gp li Vin, vn là Vin như ngày nào. Ln này Vin phi vâng lThy b hết chương trình đã sp đặt đưa Thđi ra ngoài, Vin và ngưi thân cly và chuyn trò ti nhà ngưi cháu ca Thy, đã quá khuya Thy phả“mi” Vin v thi đúng hơn vì Vin phđi Dallas ngay trong đêm và ngày mai Thcòđi San Antonio thăm Tưng, chp vàtm hình lưnim ri Thy trò quyến luyếbùi ngùchia tay.

– Th ba 4/9, hu tránh nhng tình hung không hay, hôm qua Thlbáo cho Tưng biết s đến nhà Tưng khong 11 hay 12 gi trưa.

Trêđưng t Austin đi San Antonio, Thy ngm ngùi hi tưng likhong năm 1972, mùa hè đỏ la, Tưng từ Qung Tr đến tm trú ti Thun An và theo hc ti trưng, nó có đến thăm Thy tHuếSau 30/4/75, trưng khai ging và các Em tr lđi hc. Tưng vng mt t độ ychng ai biết Tưng trôi dt v đâu, sng hay chết trong cơn biến đng. Thy trò dè dts st.

Khong năm 1976, khi Thy còn  Thun An, trong mt lđi dy v, Cô trao cho Thbthư, gi t Texas USA ngưi gởi Văn Bá Tưng, xem thư Thy c bn thn mãi, mng cho Tưng còn sng sót sau cơn tao lon, có nơăn ch và hc hành đàng hoàng, có cơ hi tt đvươn lên và nhng thư kế tiếp Thy rt mng khi Tưng vàđưc Y Khoa  mtrưng đại hti Texas. So vi các bn cùng lp, Tưng có cơ hi quá tt, trong lúc các bn còn long đong, cht vt, kiếm sng, cơáo qua ngàycũng đã là quá khó ch đừng nói đến chuyn  đi hc, tương lai v đâu và v đâu. Thy khuyên và đng viên Tưng hãy c gng tđa, n lc hc hành đ có kết quả tt và trong thư tr li Thy cũng ví von “Mt ngày nàđó Thy trò s gp li nhau”, khi đó Tưng đã công thành danh toi, và biếđâu, cuđời, khi Thy trên giưng bnh nhm mt xuôi tay, Tưng là v Bác Sĩ điu tr và chăsóc mình. Cho Tưng  hay Thy như mt sư ph già, thưng đêm ra sau núi mơ màng đến mt phương tri nàđó, cnguyn cho tt c hc trò ca mình đưc may mn, chân cng đá mm và thun bum xuôi gió.

Có ln Thy nhđưc gói quà ca Tưng gi tng vài hp gm Aspirin, tylenol, thuđau bng cho các con ca Thy còn nh di, quý giá biết bao, tht là vô giá, vì trong khong thi gian đó  VN  rt khó tìđưc thuc tht khi đau m và rt d ung phi thuc giổm t ch tri có thể nguy đến tính mng. Cho đến nay, Thy vn thương nhc nhở các con ca Thy v nhng viên thuc vô giá mà gia đình Thđã hân hnh nhậđưc t Tưng.

Ngày tháng qua mau, nhng ngày Th tri Jubilee, Hong Kong là nhng ngày tháng cui cùng Tưng c gng đ hoàn tt chương trình chuyên khoa MD Cardiologist. Thy không liên lc vi Tưng trong thi gian Thầở trong trại t nn, nhưng qua ngưi quen Thy biếđưc cuc sng ca Tưng như thế nào và Thy mng vô hn khi biết tin Tưng đã hoàn tt và tr thành MD, có phòng chữa bnh ti Texas. Sau khi đã định ti Australia, Thy bt đu tìm li Tưng đ đưc gặp mt và đ nói lên li cáơn mà Thy còn gi mãi trong lòng đã hơn 20 năm. Nhng dđi USA Thy có nói mt s Em cu HS TH TH TA tìm Tưng và ngưi quen ca Thđã phone đến phòng mch nhưng Tưng không còn là đó nữa. Mãi cho đến năm 2010, đến lúc Diên báo cho Thy hay Tưng đang  ti Saratoga, CA. Qua nhiu ln chuyn trò qua  đin thoi, Thy thđưc và đau đớn thay ngưi hc trò và cũng là ân nhân ca mình đang chu nghch cnh sau ti nn xe hơi… đã âm thm chđựng ni đng cay, bt hnh, l loi đã hơn 5 năm nay… Thy không tưng tưng ni Tường đã gp nghch cnh khng khiếp như thếsau khi nghe li khuyên ca Diên và Thy quyết đnh đi M va ngao du sơn thy sau 26 năm làm vic và đã đến tui v hưu, va thăm bà con, va thăm li rđông cu HS TH TH Thuanan mà ngưưu tiên là Tưng. Thy mong các Em khác thông cm là Thy không có đủ thì gi đ đến vi tt c các nhóm ca các Em rãi rác trên đt M bao la này.

Tưng đã ri CA và v San Antonio t đu tháng 8, điu tr ti Bnh vin Christus Santa Rosa Hospital San Antonio, Texas. T San José, hôm 19/8, Thy gi thăm Tưng, nó cho hay va mi sng li sau khi chếđi 4 phút? Vsao? Trong thâm tâm Thy cu mong ít nht Tưng còn nóđưc dăm ba câu khi gp li Thy và Thy phi làm sao đây cho nó vui lây. Nh li khuyên ca Diên trưc khi ri Australia là “ Nếu Thđi thăm Tưng chm, có thể Thy gp nó song nó không còn tỉnh táo đ chuyn trò cùng thy nữa”. Tưng cũng nói, có l nó cũng không gđưc Thy nếu Thđi sau tháng 9. Bt hnh cho Thy lm nếu nhng tình hung đó xy ra!

Sáng nay, Th  tư ngày 4/9, ngn ngơ mãi trong shop, mua quà gì cho Tưng đây, quà đ thăm ngưi bnh? KhôngThy không mun và chng bao gi mun như thế cĐêm qua không ng đưc qua khung ca nhìn trăng sáng, trđã sang thu my ngày nay. Thy chn hp bánh bên ngoài có hình hai cô gái thđẹp, vì vết thương do tai nn gây ra nên Tưng nói là ăn và nut rt khó khăn, phi vài gi măn hết tô ph. Thôi thì nếu không ăn đưc thì hưng hương hoa vy.

Gp li Tưng  sau 38 năm, mng mng tủi tủi, dù áo não v hoàn cnh ca Tưng, song Thy vn vui cưi tâm sự, khong 15, 20 phút Tưng phi ung thuc, có nhng c ch đang chđựng s đau đớn. Tưng cn nm nghĩThy  ngm ngùđọc 2 câu cui  trong bài thơ tng các Em đ tng Tưng:

                     ……………………………………  

                     Trng đêm, cn chén tình sư đ

                     Thơ thn thương ai, đm l su.

Tưng than th, ngày gp li Thy, con chng đi chơi vi Thđưc, con cũng chng mi Thăn gì vi con đưc, cũng chng  ung gì vi con đưc.                      

Thy chào t bit và hn gp li vào dp hi ng liên vùng  ca tt c cu HS TH TH TA vào cui năm 2014 ti San José,  USA. Tưng lđi lp li cui năm 2014 ti San José.

Li nhng đêm thao thc vì thay đi gi gic? Hay còn vài ngày nữa là tr li Australia?  Hay đng cay cho cuđời ca mt ngưi hc trò có tài nhưng ngn s.

Gp các Em  nhiu nơi Thy có ý kiến hai vđ  sau:  trang www.Thuanan.net  hÁi Hu Cu HS TH TH Thuận An. Vài ngày na Thy s gi đến các Em thư góý và đ ngh đ trang www.Thuanan.net có cht lưng hơn, bng đề cương thành lp và sinh hot hi.

Thy cũng lp li chúng ta c gng đ có bui hi ng liên vùng trong tháng 12 năm 2014 ti San José, CA.

Mt ln na Thy cáơn tt c các Em cùng gia quyếđã dành cho Thy nhng ngày tháng quá đm tđẹp. Cu chúc các Em và gia quyếđưc vn s an lành.

Lê Chí Đ.

Sydney 11/9/2012

No Responses to “Những ngày hội ngộ – Thầy Lê Chí Đệ”

  1. Võ Đức Diên says:

    Cám ơn thầy đã lặn lội đường xa, xuyên đại dương đến thăm chúng em. Em kính chúc thầy mãi được sức khoẻ cùng mọi sự tốt lành.

Leave a Reply