Những Thành Phố Đắt Đỏ Nhất Để Sống Trên Thế Giới Năm 2009


Hàng năm Hội Đồng Cố Vấn Mercer xếp hạng cho những nơi trên thế giới có đời sống sinh hoạt đắt đỏ nhất để sinh sống, Mercer đã ghi nhận thông tin từ 143 thành phố trên tòan cầu, so sánh giá cả của hơn 200 món hàng trong mổi địa phương kể cả nhà ở, phuơng tiện giao thông, thực phẩm, giải trí và nhiều thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày .
Năm nay vị thứ được thay đổi đáng kể, phần lớn là do sự biến động của tiền tệ và giá trị tăng mạnh của đồng Đô La Mỹ, Mercer đã dùng hai yếu tố chính yếu này để làm chuẩn khi so sánh giá cả

Bảng khảo sát thăm dò chi phí sinh hoạt mức sống đô thị của những nước ở Châu Âu giảm đi nhiều nhất, như thành phố Warsaw từ vị thứ 35 trong năm 2008 đã rớt xuống vị thứ 113 trong năm 2009; Ngược lại thành phố New York và Băc Kinh từ vị thứ 20 và 22 trong năm 2008 lại tăng vị thú trong bảng 10 của năm 2009
Bạn hãy theo dòi những thành phố nào có giá cả sinh hoạt đắt đỏ nhất cùa thế giới để sống ?
1. Tokyo, Nhật Bản
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $5,417 USD
Giá Một ly cà phê : $6.50 USD
Giá một lít xăng : $1.21 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $1.95 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $7.04 USD

Vị thứ năm 2008 : 2


Photo: AP

2. Osaka, Nhật Bản
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,383 USD

Giá Một ly cà phê : $5.96USD
Giá một lít xăng : $1.18 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $1.95 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $6.93USD
Vị thứ năm 2008 : 11


Photo: AP

3. Moscow, Nga

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $5,000 USD
Giá Một ly cà phê : $7.00 USD
Giá một lít xăng : $0.85 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $7.67 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $3.95 USD

Vị thứ năm 2008 : 1


Photo: AP
4. Geneva, Thụy Sĩ

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $3,439 USD
Giá Một ly cà phê : $4.73 USD
Giá một lít xăng : $1.20 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.44 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $10.23 USD
Vị thứ năm 2008: 8


Photo: Ben Newton

5. Hong Kong

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $4,513 USD
Giá Một ly cà phê : $5.16 USD
Giá một lít xăng : $1.68 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.48 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $3.35 USD
Vị thứ năm 2008: 6


Photo: Base64
6. Zurich, Thụy Sĩ
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng :$2,579 USD
Giá Một ly cà phê :$4.73 USD
Giá một lít xăng : $1.20 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.44 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $11.09 USD
Vị thứ năm 2008:9


Photo: AP
7. Copenhagen, Đan Mạch

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,921 USD
Giá Một ly cà phê :$5.50 USD
Giá một lít xăng : $1.59 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $4.30 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $9.28 USD
Vị thứ năm 2008:7


Photo: Paul Burani
8. Thành phố New York, Mỹ

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng :$4,300 USD
Giá Một ly cà phê :$4.40 USD
Giá một lít xăng : $0.67 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $2.50 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $5.99 USD
Vị thứ năm 2008:22


Photo: AP

9. Bắc Kinh, Trung Quốc
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $3,656 USD
Giá Một ly cà phê :$6.58 USD
Giá một lít xăng : $0.78 USD
Giá một tờ nhật báo thế giới : $4.83 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $3.44 USD
Vị thứ năm 2008:20


Photo: AP

10. Singapore

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,111 USD
Giá Một ly cà phê :$4.29 USD
Giá một lít xăng : $1.04 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $2.64 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $4.45 USD
Vị thứ năm 2008:13


Photo: AP
11. Milan, Ý

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,562 USD
Giá Một ly cà phê :$4.10 USD
Giá một lít xăng : $1.45 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.20 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $7.30 USD
Vị thứ năm 2008:10


Photo: AP
12. Thượng Hải, Trung Quốc

Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,925 USD
Giá Một ly cà phê :$7.02 USD
Giá một lít xăng : $.70 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $4.53 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $3.29 USD
Vị thứ năm 2008:24


Photo: AP
13. Paris, Pháp
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,819 USD
Giá Một ly cà phê :$5.89 USD
Giá một lít xăng : $1.52 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.20 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $7.43 USD
Vị thứ năm 2008: 12


Photo: AP
14. Oslo, Na Uy
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,040 USD
Giá Một ly cà phê :$4.66 USD
Giá một lít xăng : $1.49 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $3.64 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $11.18 USD
Vị thứ năm 2008: 4


Photo: leylop
15. Caracas, Venezuela
Giá thuê hàng tháng căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng : $2,700 USD
Giá Một ly cà phê :$5.59USD
Giá một lít xăng : $0.05 USD

Giá một tờ nhật báo thế giới : $1.63 USD
Giá một bửa thứ ăn nhanh : $10.01 USD
Vị thứ năm 2008: 89


Photo: Oscar
Trương Viết Hiệp – Sưu Tấm CNBC

Tags:

Leave a Reply