Trang chủ Wednesday, March 20th, 2019

Người Lùn/Cao, Nhất Thế Giới

[ Sunday, 10 July, 2011 ]

Những người cao nhất trên thế giới


Bao Xishun sinh năm 1951 tại Mongolia, China, có chiều cao 2.36m (7ft 9in)
Zhao Liang sinh năm 1982 tại Henan, China, có chiều cao 2.46m (8ft 0.9in)
Sultan Kösen sinh năm 1982 tại Mardin, Turkey, có chiều cao 2.47m (8ft 1in)
Robert Pershing Wadlow (1918-1940) sinh tại Illinois, USA, có chiều cao 2.72m (8ft 11in)

Những người Lùn nhất trên thế giới

Sưu tầm: PTH


Xem thêm : Đời Sống