Một Thuở Yêu Người

Mời các bạn thưởng thức nhạc
phẩm Một Thuở Yêu Người qua
giọng hát Thu T. Hiện cư ngụ
tại Sacramento CA

Tags:

Leave a Reply