Một cựu học sinh Thuận An ra đề thi chọn học sinh giỏi của Âu Châu 2017

Một cựu học sinh của trường ta đã ra bài thi để chọn học sinh giỏi của Âu Châu năm 2017. Sau một tuần lễ cuộc thi chọn học sinh giỏi của Âu Châu đã kết thúc.
a

 

Leave a Reply