MỘNG CHIỀU XUÂN

Xin được gởi đến các bạn
giọng hát ngọt ngào, nguyên
quán Đà Nẵng, tên C.

Tags:

Leave a Reply