Lời Kinh Đêm

Lời Kinh Đêm

Vang vãng đêm khuya lời kinh cầu
Mẹ ngồi tụng niệm suốt canh thâu
Đôi vầng nhật nguyệt soi mờ ảo
Rọi bóng hoang vu mắt Mẹ nhàu

Tịch mịch canh ba cạn chén dầu
Lời kinh Mẹ vọng thấu niềm đau
Hai hàng lệ chảy buồn thương nhớ
Ướt mặn bờ môi giọt lệ sầu

Lời kinh Mẹ khóc đã thuộc làu
Dài như tiếng thở, tiếng mưa ngâu
Vò vẽ tan thương buồn nuối tiếc
Cô đơn gối chiếc bạc mái đầu

Me ơi! Con mẹ khác gì đâu
Quặn lòng thương Mẹ … nhớ về Ba
Đêm khuya vàng võ nghe trống vắng
Vọng tiếng Nam Mô … tiếng kinh cầu

Thương kính Mẹ.
Con kính dâng lên hương hồn Ba. Mong Ba phù hộ cho Mẹ sớm bình an và mạnh khỏe.

Con DuyMinh
Manila Phillipine Airport 7-15-2015

Leave a Reply