Lời Cảm Tạ

Kính gởi Thầy Cô và bạn hữu của trường THTA năm cũ:
Hiền xin thay mặt gia đình gởi lời cảm tạ đến tất cả cựu Thầy Cô và bạn hữu THTA đã gởi lời chia buồn cho sự mất mác mẹ của Hiền. Khi nhận được tin phân ưu trên trang mạng thuanan.net Hiền vô cùng cảm kích vì nhận ra được rằng dù thời gian đã đi qua mấy chục năm nhưng tình Thầy Cô trò và bạn hữu vẫn luôn  luôn hiện diện giữa chúng ta, như 1 sợi dây vô hình đã kéo chúng ta về gần nhau trong những lúc gặp phải khó khăn. Hiền cũng đã nhận được 1 vòng hoa của các cựu Thầy Cô và các bạn THTA gởi đến làm lể tang cho mẹ Hiền. Một lần nữa Hiền và gia đình xin ghi ơn Thầy Cô và các bạn hữu.
 
Thành thật đa tạ,
Hà Trọng Hiền 

Leave a Reply