Lễ hội Cầu Ngư 2017 – Thai Dương Hạ, Thuận An, Bắc Cali – Thư Cảm Tạ

CauNgu2017_0a CauNgu2017_0b CauNgu2017_01 CauNgu2017_02 CauNgu2017_03 CauNgu2017_04 CauNgu2017_05 CauNgu2017_06 CauNgu2017_07 CauNgu2017_08 CauNgu2017_09 CauNgu2017_10 CauNgu2017_11 CauNgu2017_12 CauNgu2017_13 CauNgu2017_14 CauNgu2017_15 CauNgu2017_16 CauNgu2017_17

tb_banamdaole_2017b

2 Responses to “Lễ hội Cầu Ngư 2017 – Thai Dương Hạ, Thuận An, Bắc Cali – Thư Cảm Tạ”

  1. minh nguyen says:

    khi xa xu, ai ai cung co mot que huong de hoai niem de thuong nho,
    qii vi cung vay do la que huong thuan an . Den voi le hoi cau ngu thuan an de tim lai am vang xu thai duong xu thuan gap lai nhung tho ngu mo te rang rua chu , moc mat
    don so nhung nge than thuong giong hue . den de tim lai xu THUAN cua thuo nao

  2. hung says:

    Bà con Thuận An ơi ! Hảy đến Bắc Cali tham dự Lễ Hội Cầu Ngư, ba năm đáo lệ, để tìm lại những hình ảnh cổ truyền của làng Thuận An, gặp những đồng hương làng ta, hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện xưa, thưởng thức những món ăn cổ truyền, tiêu biểu là món xôi thịt heo xáo và thịt hon…Còn chừng chờ chi nữa mà không đi tham dự lễ hội Cầu Ngư

Leave a Reply