Lá thư của Xoã

Xin chào Thầy và các bạn,

đến bây gìờ thì mới biết Ngọc Cô Hàn xuất xứ từ đâu.
bởi một thư trước Xõa có nhắc đến bút hiệu này..cám ơn Tường.
very interesting…

Xin có vài lời hỏi thăm Thầy, lần cuối gặp Thấy ở nhà Diên? thế cũng đã hơn 10 năm? phải không Thầy?
nhanh nghê, Thầy và gia đình cũng khỏe thường?

mấy đứa con ở bên này cũng bình thường, cũng bận rộn..cũng gìa đi….
có thêm Tường, càng cao hứng làm thơ… đời sống thú vị thêm nhiều. mặt dù
thể xác có già, nhưng tâm hồn trẻ đi đôi ba tuổi, cám ơn Tường.

Thế thì phòng mạch tim của Tường sẽ đóng cửa sớm, vì không còn ai tương tư, đau khổ, các bạn
đều lạc quan, yêu đời. (:

Xõa có bài thơ: xin các bạn edit dùm: trước khi Diên đưa lên web.

Kính chúc Thầy và các bạn có một ngày bình an.

Xõa

Leave a Reply