Trang chủ Saturday, June 6th, 2020

Kiếp Nghèo

[ Sunday, 20 April, 2014 ]

Mời các bạn thưởng thức giọng hát
mới toanh hiện cư ngụ tại Sacramento, CA
Nguyên quán Xóm Đá, Thuận An, Huế, VN,
qua bản nhạc Kiếp Nghèo mới phát hành
tại Sacramento tên B

Xem thêm : Âm nhạc

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo