Kiếp Nghèo

Mời các bạn thưởng thức giọng hát
mới toanh hiện cư ngụ tại Sacramento, CA
Nguyên quán Xóm Đá, Thuận An, Huế, VN,
qua bản nhạc Kiếp Nghèo mới phát hành
tại Sacramento tên B

Tags:

Leave a Reply