Không thể Ngờ 1 Cô Bé 9 tuổi lại…

Mời quý vị và các Bạn xem clip bên dưới….. Hiện tượng.. Cô Bé “thuyết giảng”.. Rành mạch, trong sáng.

Không thể Ngờ 1 Cô Bé 9 tuổi lại Lưu loát thuyết giảng đạo như vậy ….Hãy gác bỏ chuyện tôn giáo.. mà “phục” cái Tài nói trước <đám đông> của Cô Bé 9 tuổi……..Không có “sườn bài”.. thuộc bài.. không vấp váp ….Giỏi quá !!!!

Xin xem clip bên dưới hoặc từng clip sau đó …

Leave a Reply