Không Đề

Vén cánh rèm lên ngó bầu trời,
Ngoài sân tuyết lạnh vẫn rơi rơi,
Trắng cả lối đi sáng cả trời,
Lưa thưa dăm cánh rơi trên lá,
Nhè nhẹ từng cơn phủ la đà,
Hỏi tuyết dáng xinh sao lạnh thế !
Đông qua Xuân đến ló dạng rồi !
Đem chút yêu thương Xuân nồng đến
Để tuyết ngừng rơi ấm lòng người !

Hoài Việt Hương Mùa Xuân Utah 2011

Tags:

Leave a Reply