KHI NGƯỜI ẤY BỎ BẠN

Khi người ấy bỏ bạn,
Vì tình yêu không còn.
Hãy chúc họ hạnh phúc.
Về phần bạn, đừng buồn.

Suy cho cùng, người ấy
Mất một người yêu mình.
Bạn thì được giải phóng
Khỏi một người bạc tình.

Bạn còn có cơ hội
Để tìm được đúng người.
Không có gì vĩnh cửu
Và bất biến trên đời.

Vì thế, bạn đừng khóc,
Đừng cầu xin người ta.
Mà xin cũng chẳng được.
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Sau nhỡ có đau ốm,
Đừng báo tin dài dòng.
Bạn không cần thương hại,
Mà cần sự cảm thông.

TBT. c&p

Leave a Reply