Huong Xua

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm
Hương Xưa qua giọng hát bạn Nh.
trong dịp Dạ Tiệc Mùa Hè
tại San Jose April 5, 2014

Tags:

Leave a Reply