Huế Trong Tôi

Đi đâu thi` nói “đi mô”.
“O nớ” ám chỉ “Cái Cô” chung trường.
“Ốt dột” khi tui nói thương.
Có nghĩa “mắc cỡ” má vương nụ hồng.

“Khôn” là đồng nghĩa với “không”
Chẳng muốn lấy chồng, “khôn muốn lấy dôn”
“Đoản hậu” là “Ác” eng ni
Tui đã … im lặng cứ đi theo hoài

Nhà tui còn khoảng đường dài
Có chi noái nấy, ngày mai hết rồi
“Trên cao” thì noái “trên côi”
“Đi rượng” là lúc “sóng đôi” như chừ

“Phủ phê” là lúc “thặng dư”
Như là tình cảm “đã nư”, no đầy
“Như ri” có nghĩa “như vầy…
Mô Tê Răng Rứa, em quây … mòng mòng.

Ở nể” đồng nghĩa “ở không”
Trai hông lí dzợ., không chồng “ế dôn”
Ngu ngu thì nói “”khôn khun”
Dại dại mô tả “đù đù” mặt ra

Còn trẻ thì nói chưa “tra”
Tới tuổi già già khú đế là “ôn”
Có cô thiếu nữ lấy “dôn”
Lấy được ông chồng thăng chức “mụ o”

“Răng chừ” đồng nghĩa “”khi mô”
“Khi mô” có nghĩa khi nào đó thôi
“Khi mô” có cặp có đôi
“Răng chừ” hết cảnh tuổi đời bơ vơ

Đơn côi “cái trốt” dật dờ
Là ôm đầu bạc “”cà ngơ” một mình
Lặng yên thì nói “mần thinh”.
Để nghe len lén duyên tình giăng tơ.

“Mua lửa” thì thật phải lo
Vì là “mua chịu” ai cho “lửa” hoài
“Mắc lửa” là thiếu nợ dài
“Lửa” chi không thiếu, chẳng phai “lửa tình”

“Sáng mơi” là lúc “bình minh”
Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi
“Bữa tê” em hẹn lại chơi
Quên bẵng cái việc em mời bữa kia

“Bữa tề” mang lịch ra chia
“Bữa tể” là trước bữa kia hai ngày
“Bữa ni” là bữa hôm nay
Là lúc đương nói hàng hai đây nì

“Mần chi” ai hỏi làm chi
Em muốn làm gi`, “răng hoải mần chi?”
Thế này thì nói “ri nì”
“Rứa tề”, thế đó mần chi đây hè?

Cái cây thì noái cái “que”
Còn ở trước hè lại nói cái “cươi”
Cái “ôn” bản mặt tươi tươi
Ưa đi tán bậy là người “vô duyên

Lấy chồng răng gọi mụ o ?
Anh trai lấy vợ, mình thành mụ o
Mụ o hiền hậu khỏi lo
Mụ o nhiều chuyện. . . mụ o “dọn” mồm

Tối qua thi` noái “khi hôm”
Hoàng hôn : “Chạng vạng, nghe run quá trời.
Sớm mơi mang “chủi xuốt cươi”
Sài Gòn nghe thấy thì cười bò lăn.

Lỡ ưng rồi, biết mần răng !
Cái giọng trọ trẹ….muốn ăn chung nồi.
Con gái chưa noái đã cười.
Bị người ta noái là người vô duyên.

Đọc thơ Cai, thấy đã ghiền
Huế ơi nhớ quá, bay liền ra ngay…

Leave a Reply