Hoạt cảnh mừng Xuân 2015 của đồng hương Thuận An Nam California

 

 

Leave a Reply