Hình Ảnh Ngày Lễ Hội Ba Năm Đáo Lệ Của Làng Thai Dương Thuận An Hải Ngoại

BBT thuanan.net xin chia sẽ đến qúi vị những hình ảnh chụp trong buổi Lễ Hội Ba Năm Đáo Lệ Của Làng Thai Dương Thuận An Hải Ngoại đã diển ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2014 Dương Lịch tại hội trường Cộng Đồng Sacramento, Miền Bắc California

Những thành viên BTC đang chuẩn bị treo những liễm cờ truyền thống của Làng Thai Dương

Những liễm cờ đang được bay tung trên vùng trời Sacramento

Những bàn thờ được chuẩn bị thật là chu đáo và truyền thống

Ban Tiếp Tân

Các Bác và ACE trong những đồng phục truyền thống chuẩn bị việc cúng bái

 

Leave a Reply