Hình Ảnh Chợ Hoa Xuân Giáp Ngọ 2014

Gởi đến các bạn một vài nét chợ Hoa Xuân Giáp Ngọ 2014 trên đường Nguyễn Huệ SG

 
Trích từ Album hình phóng sự Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Giáp Ngọ – 2014 – do Trần Viết Hiếu

Leave a Reply