Trang chủ Tuesday, June 18th, 2019

Hình Ảnh Buổi Dạ Tiệc Tân Niên Hội Ngộ

[ Wednesday, 12 April, 2017 ]

 

Xin chia sẽ đêń quí hình ảnh buổi Dạ Tiệc vừa qua

MC_Huu_Xoa

BTC_Sing_3

Ve_So_1

MC_Dung_2

The_Band_1

Xe_Sing Thanh_Sing

Singing_2 Singing_1

Singing_6 Singing_5

Singing_4 Singing_3

Dieu_Hien_3
Ta_Than_Dance_2

Dancing_6 Dancing_7

Gai_Quyen_Dance Dancing_Couple_1

Bach_Husband

Dancing_2 Dancing_1

Minh_sqr Hung_Thu

Dieu_Hien_2

Xoa_Tam_1

Han_huyen

Guest_Group_4 huu_se

Guest_Group_1

Guest_Group_2

TA_Ladies_3 Ladies_look_3

Sanh_Duyet_Group1

thankyou

 

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thông báo chung

Xem thêm : Tin tức