Trang chủ Sunday, April 30th, 2017

Hình ảnh trong buổi tiệc tân niên 2012 tại San Jose – Part II

[ Thursday, 09 February, 2012 ]

Xin chia xẻ với các bạn những hình ảnh tiệc Xuân Bính Thìn tổ chức tại San Jose