Hình ảnh trong buổi tiệc tân niên 2012 tại San Jose – Part II

Xin chia xẻ với các bạn những hình ảnh tiệc Xuân Bính Thìn tổ chức tại San Jose
Tags:

Leave a Reply