Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Ngộ Cựu Giáo Viên và HS THTA Tại Seattle 2012

Nhận được hình gởi về thuanan.net từ Seattle, xin chia sẻ cùng các bạn.


Hình cựu HS THTA và cô Hồng cùng hoa tiêu Bằng Phong trong buổi Hội Ngộ Seatlle 2012


Nhóm cựu HS THTA và cô Hồng


Thuyền Trưởng Tải đưa khách thăm quan quanh Hồ bên nhà


Ai ai cũng sắp đói bụng rồi. Hột dưa, mời chip!


Đợi thầy cô biểu diển xong thi lại càng đói hơn


Còn chờ đi một vòng nữa…

Thank you! 1,2,3 dọn…


3 dâu, 3 gái nhà trường

Tags:

No Responses to “Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Ngộ Cựu Giáo Viên và HS THTA Tại Seattle 2012”

  1. Dien says:

    Song nuoc thi San Jose thua roi.

Leave a Reply