Trang chủ Tuesday, June 18th, 2019

Hình Ảnh Gia Đình Trần Thanh Thiệp

[ Thursday, 19 November, 2009 ]


Gia Đình Trần Thanh Thiệp: Con Trai, Thiệp, Phu Nhân, Con Gái, con trai Út


Ái Nữ và Phu Nhân…..


Hai cha con ……(Thiệp và con gái)


Những người đẹp của thôn Hoà Duân được vô vòng chung kết đang biểu diển thời trang ……hihihihiihiihii…


Đang hồi hộp để nghe kết quả ai sẽ là Mrs . Hoà Duân 2009 đây ……!!!!