Trang chủ Wednesday, October 28th, 2020

Hãy đọc để so sánh thú vị về Đàn Ông và Đàn Bà

[ Sunday, 11 October, 2009 ]

Hãy đọc để so sánh thú vị về Đàn Ông và Đàn Bà:

– Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.

– Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

– Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.

Hà Tấn sưu tầm

Xem thêm : Truyện cười

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo